Projekt pn. „USUWANIE I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU Gminy Raszyn – II etap

w ramach Programu „ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZIEMI” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej w Warszawie

14 października 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 5.200 zł (40% kosztów) na realizację projektu pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn – II etap”.

To drugi podobny wniosek Gminy Raszyn w bieżącym roku. W związku z tym, że w pierwszej połowie roku zrealizowany został zakres poprzedniego wniosku, możemy ubiegać się ponownie o dofinansowanie do usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W ogłoszonym w Ii połowie roku Programie w WFOŚiGW, mogliśmy ubiegać się o 40% dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych zadania. Gmina Raszyn w ramach tego zadania planuje kontynuację wykonania dla mieszkańców usługi związanej z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Raszyn.

Całość prac szacowana jest na 13.000 zł. Dofinansowanie stanowi 40% całości kosztów.

Zadanie zostanie wykonane do 31.12.2019 roku