PROJEKT PN. „USUWANIE I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RASZYN

w ramach Programu „ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZIEMI” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej w Warszawie

11 kwietnia 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 3.900 zł (30% kosztów) na realizację projektu pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn”.

Zgodnie z zasadami Programu gminy o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000 mogą ubiegać się o dofinansowanie do 30% kosztów kwalifikowanych zadania. Gmina Raszyn w ramach zadania planuje wykonanie dla mieszkańców usługi związanej z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Raszyn.

Całość prac szacowana jest na 13.000 zł. Dofinansowanie stanowi 30% całości kosztów.

Zadanie zostanie wykonane do 31.10.2019 roku