Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice będąca realizatorem projektu dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 9/2018 na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Ja w internecie” realizowanego w Gminie Raszyn.

Informacja opublikowana została na stronie internetowej Stowarzyszenia:

http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/ZAWIADOMIENIE-Wyb%C3%B3r-oferty-dostawa-komputer%C3%B3w-Gmina-Raszyn_27.12.2018.pdf