Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych

Gmina Raszyn ogłasza nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projekcie „Ja w internecie”.

Celem projektu realizowanego w Gminie Raszyn „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” realizowanego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.

Szkolenia organizowane w ramach projektu zostaną poprowadzone przez instruktorów, którzy w szczególności posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. Pozostałe wymagania dla instruktorów określone zostały w „ Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu" który dostępny jest do pobrania pod adresem https://tiny.pl/gzdll.

Zgłoszenia chętnych osób proszę kierować w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Raszyn mail kdombska@raszyn.pl z dopiskiem „Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych”. Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 24 października 2018 r. do godz. 10.00. Do zgłoszenia proszę dołączyć CV wraz z informacją o doświadczeniu w realizacji.

Osoby wybrane w ten sposób przez Gminę przejdą dalsze szkolenia organizowane przez Operatora projektu, czyli Fundację Legalna Kultura.Gmina Raszyn informuje, że podczas ogłoszonego nabór instruktorów na szkolenia realizowane
w ramach projekcie „Ja w internecie” zgłosiły się cztery osoby:


1.Adrian Szymański

2.Emanuel Jaroszewski

3.Michał Marciniak

4.Marcin Ziętara


Po przejściu dodatkowych szkoleń dla instruktorów organizowanych przez Operatora projektu, czyli Fundację Legalna Kultura, osoby te poprowadzą zajęcia dla mieszkańców Gminy Raszyn „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1