J@ w Internecie

Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie 150.000 zł na szkolenia w zakresie korzystania z Internetu dla mieszkańców w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w programie J@ w Internecie.

Program realizowany będzie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Nadarzyn-Raszyn-Michałowice" w terminie od listopada 2018 roku do lutego 2019.

Dofinansowanie 100%, bez wkładu własnego Gminy.

Dodatkowo w ramach projektu Szkoła Podstawowa w Raszynie otrzyma 15 komputerów przenośnych.

"Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014 -2020, działanie 3.1