Niniejszym informujemy, iż w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” została zrealizowana przebudowa ul. Wspólnej we wsi Janki, Wypędy gm. Raszyn na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową (stary numer wojewódzki nr 665) – ul. Mszczonowska w Jankach do połączenia z ulicą Kwietniową w Wypędach Gmina Raszyn”

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr PRGiPID/34/2018 z dnia 22.10.2018 zawartą przez Gminę Raszyn z Wojewodą Mazowieckim kwota dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej na dofinansowanie zadania wyniosła 1.759.537,00 zł.