Niniejszym informujemy, iż w 2018 r. w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa ul. Spacerowej we wsi Rybie Gm. Raszyn”.

Na podstawie umowy o dofinansowanie, nr BRI-II.805.7.124.2018 z dnia 31.08.2018 r., zawartej z Wojewodą Mazowieckim kwota udzielonej dotacji celowej wyniosła 705.851,12 zł.

Procentowy udział wykorzystanej dotacji w kosztach kwalifikowanych zadania stanowił 32.81%.