Projekt pn. „ Nowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Raszynie”


Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do utworzenia nowej multimedialnej pracowni językowej w SP Raszyn. Realizacja całości zadania wyceniona została na 70.000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 70% czyli 48.500 zł.

24 października br.w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o dofinansowanie na utworzenie nowej multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Raszynie, z „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Realizacja tego zadania to wartościowe wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Raszynie. Zostaną zakupione nowoczesne panele wraz z oprogramowaniem oraz niezbędny sprzęt audio i informatyczny. Całe przedsięwzięcie pozwoli na powstanie w Szkole w Raszynie nowoczesnej pracowni do nauki języków obcych. Zakupione sprzęty i pomoce dydaktyczne będą służyć dzieciom i młodzieży klas IV-VIII.