Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię Centrum Kultury w Raszynie przy Szkole Podstawowej w Ładach

W dniu 17 września 2018 rokudokonano ostatecznego odbioru końcowegorealizowanego obiektu. Podczas obioru końcowego nie stwierdzone wad i usterek.

Przedmiotowy odbiór umożliwiłoddanie budynku o eksploatacji.