Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię Centrum Kultury w Raszynie przy Szkole Podstawowej w Ładach

W dniu sierpniu 2018 roku Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej dostarczył meble zgodnie z zawartą umową. Przedmiot umowy został odebrany przez Zleceniobiorcę w dniu 28.08.2018 r.