„ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA OSP RASZYN”.

GminaRaszyn otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12.000 zł na zadanie dotyczące „ZAKUPu SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA OSP RASZYN – ZAKUP NOŻYC”w ramach pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt całości zadania to 33.770,82 zł.

Dotacja wynosi 12.000 zł.

OSP w Raszynie zostało doposażone w wysokiej klasy narzędzie hydrauliczne – nożyce CU 5050 i NEW, które będzie służyło do akcji ratowniczych, szczególnie podczas interwencji na drogach, w czasie wypadków.