PIKNIK EDUKACYJNO-KULTURALNY W RASZYNIE

Centrum Kultury Raszyn

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymało dofinansowanie w wysokości 50.000 zł na organizację jednodniowego wydarzenia skierowanego do mieszkańców gmin członkowskich LGD Nadarzyn, Raszyn, Michałowice.

Piknik edukacyjno-kulturalny odbył się w Szkole Podstawowej w Ładach w sali widowiskowej w Ładach, 6 października 2018 r.

HARMONOGRAM – AGENDA OPERACJI

I.10:00 - Uroczyste otwarcie PIKNIKU, przywitanie gości

II.10:05 – 10:15 - prezentacja atrakcji i wydarzeń

III.10:15 – rozpoczęcie pokazów i warsztatów

IV.10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 – pokazy Centrum Nauki Kopernik

V.12:00 – 13:00 – występ zespołu SONANTO

VI.14:00 – 15:00 – występ zespołu STREET WHISPERS

VII.16:00 – zakończenie Pikniku

Centrum Kultury Raszyn we współpracy ze Szkołą Podstawową w Ładach zorganzowało imprezę rekreacyjno-integracyjną o charakterze naukowego pikniku przewidzianą na ok. 500 osób.

Jest to operacja ogólnodostępna i niekomercyjna.

  • Celem operacji będzie kształtowanie kompetencji kluczowych młodzieży Gminy Raszyn poprzez realizację pikniku edukacyjno-kulturalnego w Raszynie. Aby osiągnąć zamierzony cel piknik obejmować będzie-prezentację oferty zajęć prowadzonych przez Centrum Kultury Raszyn oraz placówki organizacyjne z terenu Gminy Raszyn, -prezentację uczelnianych kół naukowych i placówek oświatowych, -animacje kulturalne, -prezentacje edukacyjne, -zawody o charakterze sportowo-rekreacyjnym, -pokazy umiejętności sprawnościowych, -występy zaproszonych artystów, -zabawy integracyjne dzieci i młodzieży, -naukę współdziałania w grupie.
  • Przewiduje się 20 stoisk z pokazami naukowymi i warsztatami na dwóch poziomach w budynku szkolnym m.in.: stoisko robotyki z 4 notebookami, roboty ruchome, pokaz astronomiczny w namiocie (nieboskłon), pokazy chemiczne, pokazy fizyczne, samodzielna produkcja lodów, pokaz ekologiczny.
  • Program artystyczny zapewnią dwa zespoły:

- Zespół SONANTO zaprezentuje program piosenek Disneya

- Zespół STREET WHISPERS zaprezentuje muzykę latynoamerykańską.

  • Animator w interesujący sposób oraz postacie bajkowe będą informować przez cały czas trwania pikniku o atrakcjach oraz pomagać uczestnikom dotrzeć na pokazy i warsztaty, a także w przerywnikach będą bawić i uczyć. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie