Gmina Raszyn otrzymała w grudniu 2019r. dotację unijną w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w wysokości 15.000EURO.

Mamy 18 miesięcy na realizację projektu. Jest to bon, który otrzymujemy bezpośrednio z Komisji Europejskiej za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci Unii Europejskiej.

Dzięki dotacji na terenie Gminy powstaną publiczne hotspoty. Grant pokryje koszty instalacji hotspotów, natomiast utrzymanie infrastruktury i przepustowości będzie już zadaniem gminy. 

Dzięki programowi Gmina zostanie wyposażona w kilka punktów z WiFi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.

Projekt wpisuje się w unijny program: Bezpłatne WiFi dla Europejczyków.