Projekt „Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii”

Dnia 06.02.2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej austerii w Raszynie. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 85.700zł. Planowany koszt wykonania całości wynosi 169.746zł

Gmina czyni starania, by pozyskać środki zewnętrzne na zagospodarowanie terenu wokół austerii. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostaliśmy dotację, dzięki której wykonany zostanie plac zabaw w Raszynie, na tyłach odrestaurowanej austerii. Plac ten będzie nieco inny od typowych placów zabaw. Na piaskowej nawierzchni zostanie ustawiona huśtawka - ptasie gniazdo, jedno urządzenie zabawowe typu pokład składające się m.in. z podestu, płotka, zjeżdżalni, siatki wspinaczkowej i drugie urządzenie zabawowe – tor przeszkód składający się z siatki trójkątnej, mostu łańcuchowego, balansu, równoważni, podestu ruchomego na łańcuchach.

Ponadto będą tam stoły do gry w szachy oraz pierwsze w naszej gminie boisko do maxi szachów terenowych.

Postawione zostaną także ławki i wykonany chodnik. Zagospodarujemy częściowo teren wokół placu zabaw, posiejemy trawę.

Warto zaznaczyć, że to już kolejny projekt, który możemy realizować dzięki uczestnictwu naszej gminy
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Pozyskane środki stanowią pomoc w ramach pod działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności objętego PROW na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie