Raszyn, dnia 27.10.2020 r.

I N F O R M A C J A

W związku z realizacją projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych Źródeł ciepła na niskoemisyjne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, Gmina Raszyn prowadzi uzupełniający nabór dla osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji na wymianę urządzeń grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii.

Osoby, które będą chciały uzyskać dofinansowanie proszone są o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy Raszyn na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: rp@raszyn.pl wypełnionej ankiety do dnia 15.11.2020 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, dla ankiet spełniających kryteria dofinansowania liczy się kolejność zgłoszeń.

Ankieta dla mieszkańców dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce Fundusze – Referat Realizacji Projektów – wymiana pieca 2019

Pliki do pobrania