I N F O R M A C J A

W związku z realizacją projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych Źródeł ciepła na niskoemisyjne” i „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych Źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Pod działanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, Gmina Raszyn prowadzi uzupełniający nabór dla osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji na wymianę urządzeń grzewczych (tzw. kopciuchów).

Osoby, które będą chciały uzyskać dofinansowanie proszone są o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy Raszyn na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: rp@raszyn.pl wypełnionej ankiety do dnia 26.02.2021 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, dla ankiet spełniających kryteria dofinansowania liczy się kolejność zgłoszeń.

Ankieta dla mieszkańców dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce Fundusze – Referat Realizacji Projektów – wymiana pieca 2019