Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie 65.880,60. Wkład własny 13.176,12. Realizacja projektu przewidziana jest do 2022 roku.

E-Opieka to wspólny projekt m.st. Warszawy i kilku samorządów z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Raszyn uczestniczy w tym projekcie jako partner Warszawy. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy z terenu Gminy wymagający opieki medycznej i wsparcia, otrzymają urządzenia typu smart monitorujące wybrane funkcje życiowe, bezpieczeństwo oraz umożliwiające tym osobom kontakt z centrum wsparcia 24/7. Centrum to będzie świadczyło e-usługi i teleopiekę 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.