Gmina Raszyn otrzymała dotację w wysokości 2.000.000złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Planowana jest budowa budynku OSP w Dawidach na działce o pow. 3 255 m2, pow. zabudowy 601,3 m2, kubatura budynku 3070 m3.

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny z podziałem na strefy funkcyjne – część biurowo-socjalną i część garażową, ze wszystkimi instalacjami w tym: wentylacja mechaniczna, kotłownia gazowa, winda.

Przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączy, oświetlenia zewnętrznego działki, drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, placu zabaw dla dzieci, zieleni, odwodnienia terenu.

Szacunkowy koszt całej inwestycji: 3.500.000zł brutto.

Planowany termin realizacji listopad 2022 roku.