Wójt Gminy Raszyn w dniu 28 maja 2018 roku podpisał w Warszawie umowę z Mazowieckim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej na wykonanie następujących prac: 

- Sporządzenie ekspertyz technicznych

- Wykonanie badań konserwatorskich i architektonicznych

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 

- Wykonanie projektu budowlanego

 dla budynków zespołu Austerii przy al. Krakowskiej 1 w Raszynie