OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

WFOŚiGW w Warszawie ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu priorytetowego Czyste powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).

źródło: http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/21057
Pliki do pobrania