Zakończyła się akcja „Rowerowy maj”, w której uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Raszynie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Sękocinie.

ROWEROWY MAJ to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i młodzieży. W tym roku Gmina Raszyn po raz pierwszy wystartowała w ogólnopolskiej akcji wraz z 46 miastami z kraju.

Akcja poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj w naszej gminie to przede wszystkim promocja zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie ucieczkom młodych w świat niebezpiecznych używek i wirtualnej rzeczywistości.

Uroczyste zakończenie kampanii nastąpiło 7.06 w Raszynie podczas Dnia Sportu oraz 8.06 w Sękocinie podczas Sękocinaliów.

Pan Wójt podziękował szkołom za udział w akcji wręczając na ręce Dyrektorów Dyplomy uznania oraz przedstawicielom klas przygotowane nagrody. Szczególne słowa podziękowania skierowano do koordynatorów szkolnych Pani Beaty Wysockiej z SP Raszyn i Pani Marty Szczepanowskiej z SP Sękocin.

Akcja „Rowerowy maj” w liczbach.

W Szkole Podstawowej w Raszynie:

- brało udział 29 klas i 389 uczniów,

- odnotowano 8090 przejazdów w ciągu 20 dni maja, kiedy trwała nasza akcja,

- wygrała klasa VIb – 534 przejazdy przy frekwencji 75%

W Szkole Podstawowej w Sękocinie:

- brało udział 18 klas i 341 uczniów,

- odnotowano 9892 przejazdy w ciągu 20 dni maja, kiedy trwała akcja,

- wygrała klasa VIIa – 908 przejazdów przy frekwencji 91%

Nagrody dla aktywnych uczestników akcji ufundował Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba. W akcji premiowana była aktywność. Od 1 do 5 przyjazdów do szkoły rowerem, hulajnogą, deskorolka, rolkami uczestnik otrzymał odblask, od 6 do 14 przejazdów uczestnik otrzymał odblask i bidon, od 15 do 20 przejazdów uczestnik otrzymał odblask, bidon i plecak turystyczny.

Zwycięskie klasy otrzymają także prezent od Wójta Gminy Raszyn – zwrot kosztów jednodniowej wycieczki. Uczniowie wraz z wychowawcą sami wybiorą sobie miejsce i czas tej wycieczki.

Nauczyciele, wychowawcy uczestniczących w akcji klas oraz wszyscy, którzy pomagali w organizacji tegorocznej akcji także otrzymali symboliczne prezenty w podziękowaniu za ich trud i pomoc w kampanii.