Gmina Raszyn podjęła współdziałanie ze Stowarzyszeniem MANKO i przystąpiła do Programu
  „GMINA PRZYJAZNA SENIOROM”. Jednym z elementów tego programu jest
  Ogólnopolska Karta Seniora.

  Kartę będzie mógł otrzymać bezpłatnie każdy mieszkaniec Gminy Raszyn, który ukończył 60 rok życia i wypełnił formularz zgłoszeniowy. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajduje się w załączeniu tego ogłoszenia. Należy go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy do kancelarii w godzinach pracy Urzędu. Można także otrzymać druk formularza w Urzędzie Gminy.

  Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

  Każdy senior może posiadać własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

  Dzięki Karcie seniorzy z całej Polski korzystają ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystępują do Programu Ogólnopolska Karta Seniora. Już ponad 190 000 seniorów z całej Polski dołączyło do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, a ofertę specjalną przygotowało dla nich ponad 1400 przedsiębiorców z całej Polski.
  Lista firm, które przystąpiły do Programu znajduje się na stronie internetowej Głosu Seniora pod adresem:

  Ogólnopolska Karta Seniora – informacje dla seniorów

  Gmina Raszyn będzie publikować w „Kurierze Raszyńskim” i na stronie Urzędu Gminy listę firm, przedsiębiorstw, sklepów, punktów usługowych z terenu naszej gminy, które przystąpią do projektu. Ponadto każdy przedsiębiorca, każda firma, czy instytucja, która dołączy do Programu otrzyma naklejkę, która będzie informowała seniorów, że uczestniczą w Programie „Gmina Przyjazna Seniorom” i przygotowali ofertę specjalną dla seniorów posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora.

  Planujemy uroczyste wręczenie Kart dla naszych seniorów w czerwcu br.
  O szczegółach, dokładnej dacie i organizacji tej uroczystości będziemy wkrótce informować.

  Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów do udziału w tym przedsięwzięciu.

Pliki do pobrania