Harmonogramy odbioru odpadów 2022 | Gmina Raszyn

Harmonogramy odbioru odpadów 2022

Od 1 stycznia 2022 r. wywóz odpadów w Gminie Raszyn jest realizowany przez firmę PreZero Warszawa.

Dane kontaktowe do punktu reklamacyjno-informacyjnego (czynny: od godz. 6:00 do godz. 18:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):

  1. adres e-mail: raszyn@prezero.com,
  2. numer telefonu 22 49 24 311,
  3. numer faksu: 22 49 24 301.

Na wywóz innych odpadów (wielkogabarytowych, opon, chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego itp.) można się zapisać korzystając z formularza:

https://prezero.pl/harmonogramy/gmina-raszyn/

logo PreZero

Podział na rejony:

Mapa podziału na rejony

Harmonogramy dla poszczególnych rejonów:

Harmonogram odbioru odpadów – zabudowa wielorodzinna

Kliknij aby pobrać:

Zabudowa wielorodzinna

Harmonogramy do pobrania

Wyjaśnienie do harmonogramu – terminy odbioru oznaczone literami A i B

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy Raszyn sygnałami odnośnie nieporozumień związanych z oznaczeniem w harmonogramie odbioru odpadów zmieszanych literami A oraz B w niektórych miesiącach w sposób taki jak na poniższym przykładzie wyjaśniamy, że odbiór odpadów zmieszanych nastąpi ze wszystkich nieruchomości w całym rejonie, zarówno w terminie oznaczonym literą A i literą B, podział dotyczy jedynie dokonywanej przy tej okazji dezynfekcji pojemników. Mieszkańcy będą mieli odebrane odpady zmieszane w obydwu terminach.

Harmonogram przykład

Harmonogram przykład odbioru A i B

Intencją firmy PreZero Warszawa Sp. z o.o., która stworzyła harmonogram było wskazanie, że w konkretnym miesiącu dezynfekcja pojemników w rejonie, ze względów technologicznych, będzie odbywać się w dwóch etapach. Część nieruchomości będzie miała pojemniki dezynfekowane w terminie oznaczonym literą A, natomiast pozostałe w terminie oznaczonym literą B. Lista adresów z podziałem terminów dezynfekcji została umieszczona na harmonogramie:

Harmonogram wyjaśnienie