Każdego roku w dniu 4 maja obchodzimy wspomnienie Świętego Floriana – Patrona Strażaków.

Z tej okazji składamy wszystkim Druhom Strażakom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania i szacunku dla ich ofiarnej i często pełnej poświecenia służby.

Należą się Państwu w tym dniu podziękowania za gotowość i chęć niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Proszę przyjąć życzenia samych radosnych chwil w służbie społeczeństwu i szczęśliwych powrotów z akcji, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Niech Święty Florian nieustannie czuwa nad Wami.