Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w terminie od 7 grudnia 2021 roku - 21 grudnia 2021 roku ogłasza nabory w zakresie przedsięwzięć:

2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Więcej informacji pod wskazanymi linkami: