Akcje edukacyjne – ochrona powietrza

Jak chronić powietrze?

W dniach 03.12.2021 r. i 10.12.2021 r., w godzinach 18:00-19:00 w sali konferencyjnej w Austerii przy al. Krakowskiej 1, w Raszynie, odbędą się prezentacje multimedialne skierowane do każdej grupy wiekowej o tematyce obejmującej w szczególności:

 • Promowanie:
  1. wymiany źródeł ciepła,
  2. termomodernizację,
  3. wspierające zachowania proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajeń transportowych.
 • Uświadomienie społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy w zakresie:
  1. zachowań wpływających na jakość powietrza (np. szkodliwość spalania odpadów w paleniskach domowych; spalania złej jakości paliwa, w szczególności w kotłach bezklasowych, wpływu użytkowanych pojazdów oraz stylu jazdy),
  2. skutków zdrowotnych i finansowych złej jakości powietrza,
  3. działań, które można i należy podejmować, aby lokalnie poprawić jakość powietrza, w tym korzyści, jakie niesie dla środowiska:
   • podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła,
   • termomodernizacja budynków,
   • nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła,
   • korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo),
   • zieleń w miastach,
  1. informowanie mieszkańców o przyjęciu uchwały antysmogowej, jej skutkach oraz konieczności przestrzegania zakazów i ograniczeń zawartych w uchwale,
  2. kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej,
  3. uświadamiania społeczeństwa nt. negatywnego wpływu transportu indywidualnego (szczególnie najstarszych i najwyżej emisyjnych pojazdów) na stan powietrza i na zdrowie ludzi,
  4. informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dopłat i skorzystania z finansowych programów gminnych, wojewódzkich, ogólnokrajowych.

Prezentację przygotuje i poprowadzi Pan Artur Badyda – polski inżynier, doktor habilitowany nauk technicznych, który specjalizuje się w ochronie środowiska, zarządzaniu ochroną środowiska, ekonomice w ochronie środowiska oraz w ocenie oddziaływania na środowisko. Profesor uczelni na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.