20 listopada 2017 roku (poniedziałek)

  • godz. 1630 odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

22 listopada 2017 roku (środa)

  • godz. 1400 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu opiniowania projektu budżetu na rok 2018,
  • godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki w celu opiniowania projektu budżetu na rok 2018.

23 listopada 2017 roku (czwartek)

  • godz. 1515 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji w sprawie opiniowania projektu budżetu na rok 2018 oraz projektów uchwał na sesję,
  • godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie opiniowania projektu budżetu na rok 2018.

24 listopada 2017 roku (piątek)

  • godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w celu opiniowania projektu budżetu na rok 2018.