16 stycznia 2018 roku (wtorek)

 • godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia komisji
  2. Przyjecie porządku obrad.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in. w związku z wykorzystaniem umundurowanych, pieszych patroli policji w okresie 15 czerwca -15 września 2017 r.) 
  4. Informacja w sprawie odbytych kontroli dotyczących jakości paliw stosowanych w instalacjach grzewczych oraz skutecznych działań w/w temacie.
  5. Informacja dotycząca spraw bieżących -zajęcie stanowiska komisji w sprawie pism skierowanych do Rady Gminy.
  6. Sprawy różne ,wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

15 stycznia 2018 roku (poniedziałek)

 • godz. 1400 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.