12 czerwca 2017 roku (poniedziałek)

  • 1630 odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
  1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.
  2. Wypracowanie opinii dotyczącej wskazania przejść dla pieszych w drogach powiatowych wymagających poprawy bezpieczeństwa poprzez doświetlenie.
  3. Sprawy różne. Wolne wnioski.

Pliki do pobrania