07 marca 2018 roku (wtorek)

  • godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • godz. 1430 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego

05 marca 2018 roku (poniedziałek)

  • godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki
  • godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji

Porządek Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji
  2. Przyjecie porządku obrad
  3. Rekomendowanie lokalizacji czujników powietrza.
  4. Opiniowanie projektu Uchwał.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.