Skład Rady VII kadencji

Dariusz Marcinkowski – Przewodniczący Rady
(okręg nr 18 – Rybie II)
tel. 504 085 212

Anna Matracka – Wiceprzewodnicząca Rady
(okręg nr 9 – Raszyn I)
tel. 797 009 972

Sławomir Ostrzyżek – Wiceprzewodniczący Rady
(okręg nr 3 – Osiedle Falenty)
tel. 797 009 971

Elżbieta Marzec-Szeląg – Radna
(okręg nr 1 – Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin)
tel. 668 309 456
Teresa Nowak – Radna
(okręg nr 2 – Janki, Wypędy, Puchały)
tel. 505 087 617
Ireneusz Koper – Radny
(okręg nr 4 – Falenty Nowe, Falenty Duże, Laszczki)
tel. 606 187 899

Andrzej Robakiewicz – Radny
(okręg nr 5 – Podolszyn Nowy, Łady)
tel. 600 914 009

Tadeusz Pawlikowski – Radny
(okręg nr 6 – Dawidy Bankowe, Dawidy)
tel. 502 211 049

Agnieszka Boczkowska – Radna
(okręg nr 7 – Jaworowa I, Jaworowa II)
tel. 501 494 475

Barbara Hejczyk – Radna
(okręg nr 8 – Raszyn I)
tel. 795 858 358

Barbara Turek – Radna
(okręg nr 10 – Raszyn I)
tel. 606 507 790

Anna Wieteska – Radna
(okręg nr 11 – Raszyn I)
tel. 792 005 545

Agata Kuran-Kalata – Radna
(okręg nr 12 – Raszyn II)
tel. 505 793 955

Henryk Góras – Radny
(okręg nr 13 – Raszyn II)
tel. 507 004 202

Maria Makarska – Radna
(okręg nr 14– Raszyn II)
tel. 501 935 212

Ewa Surmacz – Radna
(okręg nr 15 – Nowe Grocholice)
tel. 503 029 716

Janusz Hoffman – Radny
(okręg nr 16 – Rybie I)
tel. 668 499 439

Ryszard Kowalczyk – Radny
(okręg nr 17 – Rybie I)
tel. 506 623 107

Andrzej Górecki – Radny
(okręg nr 19 – Rybie II)
tel. 601 202 937

Krystyna Górska – Radna
(okręg nr 20 – Rybie III)
tel. 696 918 144

Marek Bańburski – Radny
(okręg nr 21 – Rybie III)
tel. 600 899 351