15 października 2019 roku (wtorek)

  • godz. 1530 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

17 października 2019 roku (środa)

  • godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego