20 grudnia 2020 roku (poniedziałek)

  • godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi