29 kwietnia (poniedziałek) - ODWOŁANA  

  • o godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Porządku Publicznego

25 kwietnia (czwartek)

  • o godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki

24 kwietnia (środa)

  • o godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • o godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego

Porządek obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 29 kwietnia 2019 r.

  1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. (godz. 16:00*)
  2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku. (godz. 16:10*)
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (16:20*)
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn. (16:45*)
  5. Alternatywne źródła energii - autonomiczne ogrzewanie za pomocą paneli ceramicznych – prezentacja przedstawiciela firmy IZIPOL sp. Z o.o. „Warmceramic” Pana Nazara Stasiva (17:15*) http://warmceramic.com/page-top
  6. Jak w prosty sposób uzyskać dofinansowanie na montaż odnawialnych źródeł energii – spotkanie z przedstawicielem firmy „Eltrix Wielgus Robert” (18:00*)

* - orientacyjna godzina omawiania punktu. Uwaga! Może ona ulec zmianie w zależności od casu procedowania punktów poprzedzających dany punkt.