Nowe Grocholice, 28.11.2018 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Pan Andrzej Zaręba
Wójt Gminy Raszyn

W związku z umieszczeniem w Projekcie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Raszyn na rok 2019 projektów budowlanych ulic:

Miklaszewskiego
Łącznej
Olszowej
Popularnej
Mierzwińskiego
Cichej
Małej
Wąskiej
Dolnej
Lecha
Nadrzecznej
Zacisze
Stawowej
Waryńskiego
Dzikiej
Wiejskiej
Niskiej
Działkowej
Przelotowej
Nowej
Cisowej
Rozwojowej
Krzywej
Aksamitnej
Białobrzeskiej
I innych (jakich?)

proszę o podanie w odniesieniu do każdej ulicy:

a/ czy jest w planie zagospodarowania miejscowego
b/ czy jest drogą publiczną,
b/ czy właścicielem gruntu pod drogę jest gmina,
c/ jeżeli nie, to czy był złożony wniosek komunalizacyjny i na jakim jest etapie,
d/ czy gmina posiada dokumentację geotechniczną gruntu pod drogę
e/ kto wnioskował o wykonanie projektu danej drogi (mieszkańcy, osoby prawne, inne).

Z poważaniem
Andrzej Zawistowski


Raszyn, 11.12.2018.r.

IR.150.107.2018.BK

Pan
Andrzej Zawistowski

Dot.: pisma z dnia 28.11.2018r przesłanego drogą e-mail w sprawie informacji na temat projektów dróg w projekcie budżetu na 2019r.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące umieszczenia w Projekcie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Raszyn na rok 2019 projektów budowlanych ulic przekazujemy informację odpowiednio w:

1) Postaci tabeli nr 1(w załączeniu) zwierającej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt a), b) i e) pisma,

2) Postaci tabeli nr 2 (w załączeniu) zawierającej odpowiedzi na pytania zawarte w pkt b), c) pisma.

Informujemy dodatkowo, że dokumentacja geotechniczna drogi wykonywane jest na etapie realizacji dokumentacji projektowej (odp. na pkt d).