Raszyn, 08.07.2019r.

Pan Andrzej Zaręba
Wójt Gminy Raszyn

Interpelacja

W związku ze sprawowanym mandatem Radnej Powiatu Pruszkowskiego oraz z jak się okazuje ciągle niezwykle żywo interesującym mieszkańców niezakończonym problemem z hotelem przy ul Jarząbka 6, 10 i 12 w Gminie Raszyn w kontekście wydobywających się z komina zanieczyszczeń, a także panującego nieporządku i tym samym uprzątnięcia terenu wokół ww. posesji proszę o poniższe informacje:

  1. Jakie Urząd Gminy Raszyn przeprowadził kontrole na terenie całej Gminy w latach 2015-2019 w zakresie wydobywających się z kominów zanieczyszczeń (w szczególności z ww. posesji), proszę o kopie wszystkich protokołów z przeprowadzonych kontroli.
  2. Jeśli kontrole zobowiązywały właścicieli do konkretnych działań proszę o informacje czy zostały przez właścicieli spełnione (w szczególności w ww. posesji)?
  3. Czy budynki znajdujące się pod ww. adresami posiadają decyzje na użytkowanie, jeśli tak proszę o kopie decyzji.

Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, co bezpośrednio wynika z art. 74 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ponadto, zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji, władze publiczne mają obowiązek zapobiegania negatywnym dla zdrowia mieszkańców skutkom zanieczyszczenia środowiska.

Proszę o przesłanie odpowiedzi na adres siedziby Powiatu Pruszkowskiego i jednocześnie skany na mój adres email: figiel.katarzyna@tlen.pl.

Katarzyna Figiel
Radna Powiatu Pruszkowskiego

w celu publikacji użyto oprogramowania OCR