Raszyn 29 listopada 2019

Henryka Koper
Przewodnicząca Klubu Radnych
Wspólnota Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba
Wójt Gminy Raszyn

Interpelacja

Zwracam się z prośbą o przesłanie kopii wyroku i uzasadnienia pierwszej instancji sądu w sprawie o zwrot darowizny nieruchomości na której znajduje się obecnie Centrum Medyczne Judyta.

Z Poważaniem
Henryka Koper


Raszyn, dnia 10.12.2019 r.

KZ.0003.11.2019

Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba

Henryka Koper

Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn – Andrzej Zaręba, w odpowiedzi na interpelację Henryki Koper z dnia 29.11.2019 r. w przedmiocie udostępnienia wyroku wraz z uzasadnieniem Sądu I instancji w sprawie dot. zwrotu darowizny nieruchomości, na której znajduje się obecnie Centrum Medyczne Judyta, w załączeniu przekazuje kopię prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny wraz z uzasadnieniem, w sprawie o sygn. akt IV C 524/17.

Załączniki:

  1. Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 23.07.2018 r. wraz z uzasadnieniem, sygn. akt IV C 524/17