Raszyn, dnia 18 grudnia 2019 roku

Henryka Koper
Przewodnicząca Klubu Radnych
Wspólnota Gminy Raszyn

Sz. P.
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA

W związku z uzyskaniem informacji o sporządzeniu i dostarczeniu stronom przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku z uzasadnieniem w sprawie o sygn. V ACa 229/19 wracam się z prośbą o przesłanie kopii ostatecznego prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie wraz z uzasadnieniem w sprawie o unieważnienie darowizny nieruchomości, na której znajduje się obecnie Centrum Medyczne Raszyn.

Z poważaniem
Henryka Koper

w celu publikacji użyto oprogramowania OCR


Raszyn dnia, 02.01.2020 r

WÓJT GMINY RASZYN

KZ.0003.15.2019

Henryka Koper
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn - Andrzej Zaręba, w odpowiedzi na interpelację Henryki Koper z dnia 18 grudnia 2019 r. w przedmiocie udostępnienia wyroku wraz z uzasadnieniem Sądu Apelacyjnego w sprawie dot. unieważnienia darowizny, na której znajduje się obecnie Centrum Medyczne Raszyn, w załączeniu przekazuje kopię prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny wraz z uzasadnieniem, w sprawie o sygn. V ACa 229/19.