Raszyn, dnia 6 maja 2019 roku

Radna
Henryka Koper

Sz. P.
Andrzej Zaręba
Wójt Gminy Raszyn

INTERPELACJA
radnej Gminy Raszyn

W związku z umieszczeniem w budżecie Gminy Raszyn na 2018 rok następujących pozycji po stronie wydatków:

 1. dział 010 rozdział 01010 paragraf 6060 - kwota 66.000,00 zł
  • przeznaczenie: Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców,
 2. dział 900 rozdział 90001 paragraf 6060 - kwota 498.000,00 zł
  • przeznaczenie: Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców,

wnoszę o udzielenie następujących informacji:

 1. wskazanie nazw i położenia wszystkich ulic oraz długości odcinków, na których znajdują się wybudowane przez mieszkańców sieci wodociągowe,
 2. wskazanie osób prawnych i/lub fizycznych na rzecz których przekazane będą zwroty za sieć wodociągową z wyszczególnieniem kwoty zwrotu dla każdego podmiotu (w przypadku ochrony danych osobowych wskazanie ilości osób fizycznych i miejscowości ich zamieszkania, którym dokonano lub planuje się dokonać zwrotu),
 3. wskazanie nazw i położenia wszystkich ulic oraz długości odcinków, na których znajdują się wybudowane przez mieszkańców sieci kanalizacji sanitarnej,
 4. wskazanie osób prawnych i/lub fizycznych na rzecz których przekazane będą zwroty za sieć kanalizacji sanitarnej z wyszczególnieniem kwoty zwrotu dla każdego podmiotu (w przypadku ochrony danych osobowych wskazanie ilości osób fizycznych i miejscowości ich zamieszkania, którym dokonano lub planuje się dokonać zwrotu),
 5. określenie kiedy wybudowane były wskazane wyżej sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Henryka Koper

w celu publikacji na stronie internetowej i w BIP użyto oprogramowania OCR


Raszyn, dnia 2019-05-20

RP.0003.4.2019.AW(2)

Pani
Henryka Koper
Radna Gminy Raszyn
w/m


W odpowiedzi na Pani interpelację z dni 06.05.2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Raszyn -06.05.2019 r.) w sprawie zapisów w budżecie Gminy Raszyn na 2018 r. dotyczących działu 010 rozdział 01010 paragraf 6060 i działu 900 rozdział 90001 paragraf 6060 niniejszego dokumentu, uprzejmie informuje:

Zabezpieczone w budżecie Gminy Raszyn środki na odpłatne przejęcie przez Gminę Raszyn sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dotyczą sytuacji wybudowania przez mieszkańca infrastruktury na podstawie wcześniej zawartego porozumienia, ustalającego warunki związane z realizacją roszczeń Inwestora wynikających z przepisu art. 49 par. 2 Kodeksu cywilnego, a dotyczących zaprojektowania i wybudowania przez niego kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej w celu umożliwienia przyłączenia jego posesji do gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Przedmiotowe środki dotyczą inwestycji już zakończonych (w 2018 r.) i przewidzianych do wypłaty 2019 r., a zrealizowanych przez osoby fizyczne w następujących miejscowościach:
1. Dawidy Bankowe (ul. Tulipanowy Zakątek)– 37, 17 mb kanalizacji sanitarnej,
2. Dawidy Bankowe (sięgacz ul. Starzyńskiego) – 403,11 mb kanalizacji sanitarnej,
3. Dawidy Bankowe (sięgacz ul. Starzyńskiego) – 472,42, mb sieci wodociągowej,
4. Laszczki (sięgacz ul. Leszczynowej) – 35,90 mb sieci kanalizacji sanitarnej,
5. Janki (sięgacz ul. Mszczonowskiej) – 55 mb sieci kanalizacji sanitarnej,
6. Falent Nowe (ul. Czereśniowa) – 29,54 mb sieci kanalizacji sanitarnej,
7. Jaworowa (ul. Baśniowa) – 38,60 mb sieci wodociągowej,
8. Jaworowa (ul. Baśniowa) - 56,20 mb sieć kanalizacyjna,
9. Nowe Grocholice (ul. bez nazwy boczna od ul. Błotnej) – 29,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowe inwestycje wykonane były przez osoby fizyczne za wyjątkiem zakresu wykonanego w sięgaczu ul. Starzyńskiego, który został wykonany przez Komitet Społeczny Mieszkańców.

Jednocześnie uprzejmie informuje, iż ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie ma możliwości wskazania osób fizycznych, od których Gmina przejmie odpłatnie wybudowaną infrastrukturę ani podania kwoty przewidzianej dla każdej z nich.

Z poważaniem