Raszyn, dnia 26.11.2018 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mając na względzie zgłaszaną przez mieszkańców potrzebę poprawy warunków uczestniczenia w obradach rady gminy z uwagi dysfunkcjonalność Sali, która jest w stanie pomieścić tylko radnych i sołtysów - wnoszę o:

  • rozbudowę Sali obrad o przylegające obok pomieszczenie (sąsiadujące z holem przy klatce schodowej) i zaaranżowanie powiększonego pomieszczenia w sposób taki aby drzwi wejściowe były zlokalizowane od strony holu, nie od strony ciasnego korytarza. Drzwi powinny być bardziej przestronne i przeszklone - co spowoduje, że osoby które nie znajdą miejsca na Sali będą mogły przez szeroko otwarte drzwi widzieć co dzieje się podczas obrad i uczestniczyć w nich. W przypadku większej frekwencji - uczestnicy obrad mogliby korzystać z większej powierzchni holu przy schodach - zaś szerokie, przestronne drzwi zapewniłyby kontakt wzrokowy pomiędzy publicznością a radnymi.
  • zakup ekranu TV o przekątnej co najmniej 50” i umieszczenie go w holu na 1 p. - na którym będą transmitowane obrady z sesji, gdzie mieszkańcy mogliby dodatkowo obserwować prowadzone prace rady. Ekran TV w dniach bez sesji może służyć jako nośnik informacji dla mieszkańców - np. zaproszenia na imprezy i wydarzenia w CKR/SCR/Świetliku -jako zaproszenie dla mieszkańców, kampanii dotyczącej smogu, terminu kolejnej sesji, terminów zebrań sołeckich, czy też np. przypominającej o wnoszeniu opłat za śmieci itp.
  • Docelowo system transmisji i komunikacji z mieszkańcami można by rozwinąć montując dodatkowy 1 ekran na parterze, gdzie przewija się najwięcej osób, w związku z tym dotarcie z jakąkolwiek informacją jw. było by jeszcze skuteczniejsze.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Beata Sulima-Markowska

w celu publikacji użyto oprogramowania OCR 


Raszyn, dnia 10 grudnia 2018 roku.

KZ.0004.7.2018

Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 listopada 2018 roku, dotyczące poprawy warunków uczestniczenia w obradach Rady Gminy informuję, iż aranżacja sali konferencyjnej w sposób wskazany w powyższym piśmie nie jest możliwa do zrealizowania ze względu na konstrukcję budynku. W ścianie sąsiadującej z korytarzem są umieszczone kominy wentylacyjne i dymowe, co uniemożliwia wykonanie drzwi wejściowych od strony holu. Jednocześnie informuję, iż hol stanowi drogę ewakuacyjną i przebywanie zbyt dużej liczby osób stwarzałoby niebezpieczeństwo w razie pożaru.

Należy zauważyć, że zgodnie z ustawą sesje Rady Gminy w Raszynie są transmitowane na żywo. Każdy zainteresowany może śledzić przebieg obrad z dowolnego miejsca, na każdym urządzeniu posiadającym dostęp do Internetu.

Do wiadomości:
Beata Sulima - Markowska, Radna Gminy Raszyn