Interpelacja Radnego Gminy Raszyn

W trakcie budowy ścieżek rowerowych w al. Krakowskiej wykonawca wykonał także pracę w zakresie rowów, zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy.
W chwili obecnej zamiast trawy, rowy porastają chwasty.
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy dokonany został odbiór robót, a jeżeli tak, to czy zostały one przyjęte.
Jeżeli roboty zostały przyjęte, to czy odebrano także rowy w takim stanie, w jakim obecnie się znajdują.
Jeżeli tak, to kto ponosi odpowiedzialność za odbiór rowów porośniętych chwastami.


--
Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 24-06-2019 r.

W/RP.11.2019.JT

Rada Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2A
05-090 Raszyn

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 10-06-2019 r. informuję, że wzdłuż Al. Krakowskiej w zakresie robót, związanych z budową ścieżek rowerowych, Wykonawca ma oczyszczenie i wyprofilowanie rowów istniejących. Prace jeszcze nie zostały zakończone i nie są odebrane. Przed odbiorem robót chwasty w rowach zostaną wykoszone.

Do wiadomości:
Pan Andrzej Zawistowski

Z poważaniem,