Raszyn, dnia 23.01.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Proszę o wyjaśnienie,dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.raszyn.pl/?c=580 nie zostały do dnia dzisiejszego opublikowane Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr nr:

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 22, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 05.02.2019 r.

KZ.0003. 3 .2019

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

W dacie odpowiedzi na interpelację Radnego p. Andrzeja Zawistowskiego, uprzejmie informuję, że żądane Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.