Raszyn, dnia 12.02.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu dzisiejszym w Internecie została opublikowana następująca informacja:

„Kolejny skandal dotyczący sprzedaży biletów na koncerty w CKR !!! Tym razem przy okazji koncertu Andrzeja Piasecznego.
Myślę, że wreszcie trzeba nagłośnić sprawę !!!
Czatowałem na bilety od rana odświeżając praktycznie stronę biletyna.pl co 2-3 minuty. Nagle pojawiła się informacja o możliwości zakupu biletów na koncert Andrzeja Piasecznego. Kliknąłem kup bilet i moim oczom ukazała się możliwość zakupienia 3 biletów !!! Reszta miejsc wyłączona ze sprzedaży. Czy to możliwe ???
Mało prawdopodobne. Mnie udało mi się kupić jeden.
A pan Wójt ze świtą będzie oczywiście siedział w pierwszym rzędzie !!! Pogratulować drwiny z nas mieszkańców raszyńskim władzom i Panu Dyrektorowi Domu Kultury któremu notabene w osobistej rozmowie zwracałem uwagę na skandaliczny moim zdaniem system dystrybucji biletów.
Jeden wielki układ !!! SKANDAL !!!”

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących ww. koncertu:

  1. Jaka jest łączna ilość miejsc na widowni w Centrum Kultury Raszyn;
  2. Jaka została rozdysponowana ilość bezpłatnych biletów i wejściówek (zaproszeń);
  3. Kto otrzymał bezpłatne bilety i wejściówki (zaproszenia) i na jakiej podstawie;
  4. Kto podjął decyzję o podziale wejściówek (zaproszeń) i biletów na bezpłatne i płatne;
  5. Ile biletów trafiło do ogólnej sprzedaży;
  6. Jaka kwota została uzyskana ze sprzedaży biletów;
  7. Jakie straty finansowe (brak wpływów) poniosło Centrum Kultury Raszyn z tytułu dystrybucji bezpłatnych biletów i wejściówek (zaproszeń).

Proszę także o wyjaśnienie, kto, dlaczego i na jakiej podstawie prawnej otrzymuje bezpłatne wejściówki, bilety i zaproszenia na wszystkie odpłatne imprezy, organizowane w Centrum Kultury Raszyn i jakie straty z tego tytułu ponosi budżet tej instytucji w skali roku.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dn. 25.02.2019 r.

OSS. 0003. ... .2019

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn
w/m

    W odpowiedzi na interpelację z dnia 12.02.2019 r. uprzejmie informuję, iż zagadnienia dotyczące dystrybucji biletów przez Centrum Kultury Raszyn należą do zadań instytucji kultury, którą kieruje dyrektor CKR.

    Wobec powyższego pytania w zakresie:
liczby miejsc na widowni - w tym na koncercie Andrzeja Piasecznego, liczby rozdysponowanych bezpłatnych biletów, liczby wydanych bezpłatnych biletów czy zaproszeń, liczby biletów skierowanych do bezpośredniej sprzedaży, kwoty uzyskanej ze sprzedaży biletów i straty finansowej z tytułu dystrybucji bezpłatnych biletów, skierowałem do dyrektora CKR z jednoczesnym zobowiązaniem dyrektora do udzielenia Panu odpowiedzi na zadane w interpelacji zapytania.

    Dane liczbowe i finansowe dotyczące organizacji koncertu Andrzeja Piasecznego są w posiadaniu instytucji będącej organizatorem tego artystycznego wydarzenia, które odbyło się w Centrum Kultury Raszyn.

Do wiadomości:
Pan Mariusz Smolicha - Dyrektor Centrum Kultury Raszyn