Porządek obrad XXXIX Sesja Rady Gminy Raszyn, która odbędzie się dnia 26 lipca 2017 r. (środa) godz. 18 00

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”.
  3. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesje: https://esesja.pl/13036