Porządek obrad XLII Sesja Rady Gminy Raszyn, która odbędzie się dnia 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 1200

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Budowy i wdrożenia zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.
  4. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesje: https://esesja.pl/14021