Porządek obrad LI Sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2018 roku – godz. 1400

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Raszyn, ustalenia ich granic oraz numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  3. Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Raszyn.
  4. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
  5. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: https://esesja.pl/18377