KOMISJE RADY GMINY RASZYN VII KADENCJI:

1) Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Przewodniczący Maria Makarska

Teresa Nowak

Elżbieta Marzec-Szeląg

Barbara Turek

Barbara Hejczyk

2) Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego:

Przewodniczący – Tadeusz Pawlikowski

Teresa Nowak

Sławomir Ostrzyżek

Ireneusz Koper

Agnieszka Boczkowska

Andrzej Robakiewicz

Krystyna Górska

Andrzej Górecki

3) Komisja Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji:

Przewodniczący – Janusz Hoffman

Ireneusz Koper

Anna Matracka

Tadeusz Pawlikowski

Marek Bańburski

Agnieszka Boczkowska

Sławomir Ostrzyżek

4) Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki:

Przewodniczący – Teresa Nowak

Anna Wieteska

Maria Makarska

Agata Kuran-Kalata

Barbara Turek

Anna Matracka

Sławomir Ostrzyżek

5) Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

Przewodniczący – Andrzej Górecki

Krystyna Górska

Ryszard Kowalczyk

Henryk Góras

6) Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Przewodniczący – Ireneusz Koper

Janusz Hoffman

Dariusz Marcinkowski

Marek Bańburski

Henryk Góras

Anna Wieteska

Barbara Hejczyk

7) Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Ryszard Kowalczyk

Ewa Surmacz

Tadeusz Pawlikowski

Janusz Hoffman

Maria Makarska