Kierownik: Petronela Owczarz

tel. 22 701 77 42
pok. 109 (I piętro)

email: organizacyjny@raszyn.pl