Kierownik: Elżbieta Musialska

tel. 22 701 77 68
pok. 208 (II piętro)

email: ir@raszyn.pl