Kierownik: Beata Krzysztofowicz

tel. 22 701 78 67
pok. 202 (II piętro)

ird@raszyn.pl