Niniejszym informujemy, iż od dnia 25.04.2017 r. rozpoczną się roboty związane z budową ul. Szkolnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Poniatowskiego. Przewidziano etapowanie robót.

Etap I obejmuje prowadzenie robót w obrębie ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego ul. Szkolnej i realizowany będzie w dniach 25.04.2017 r.do 06.05.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie ulicami: Dąbrowskiego, Mickiewicza i Lotniczą.

Proszę o dostosowanie się do wyznaczonych objazdów.

Po zakończeniu robót związanych z etapem I rozpoczną się roboty na odcinku od ul. Unii Europejskiej do ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i ul. Szkolnej (etap II).

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Nowe organizacje ruchu będą sukcesywnie zamieszczane.

Pliki do pobrania