5 sierpnia 2015 r. Wójt Andrzej Zaręba oraz Andrzej Daniluk i Ryszard Dziadak – z-cy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, podpisali kolejny aneks do umowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn”, w ramach realizowanego od kilku lat projektu unijnego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”. Przy podpisaniu obecne były również Skarbnik gminy Pani Lilianna Kłos oraz Kierownik JRP Elżbieta Funo. Dzięki drugiemu już rozszerzeniu umowy kolejne gminne inwestycje obejmujące budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Raszyn uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Dodatkowym zakresem zostały objęte:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Laszczkach.
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rzemieślniczej w Falentach Nowych.
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej w Jankach.
  • Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mszczonowskiej w Jankach.
  • Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej w Jankach i Sękocinie Starym.
  • Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mszczonowskiej w Jankach.

W wyniku realizacji dodatkowego zakresu długość wybudowanej sieci sanitarnej zwiększy się z 52,18 km do 54,81 km, a sieci wodociągowej z 5,77 km do 6,9 km. Spowoduje to zwiększenie o 368 ilości osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i o 42 osoby podłączone do sieci wodociągowej.

Rozszerzenie zakresu było możliwe dzięki oszczędnościom, które przyniosła realizacja poprzednio wykonanych kontraktów. Wartość zadań budowlanych realizowanych w ramach drugiego rozszerzenia wyniosła 4 492 372,83 zł.

Jak wynika z powyższego, oszczędne dysponowanie gminnym budżetem, wyrażone prawidłowo rozstrzyganymi przetargami, co w efekcie pozwala na rozszerzanie zakresu prac, powoduje, że coraz większa ilość mieszkańców ma dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Budowa kolektorów wkracza w południowe, najbardziej oddalone od centrum, rejony Gminy Raszyn. Obejmuje też ulice, które z takich względów jak nieuregulowane stany prawne gruntów lub dopiero niedawno zabudowane, pomijano w poprzednich realizacjach. Do skanalizowania pozostają obecnie niewielkie obszary gminy, które podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mogą oczekiwać w kolejnym roku.

Więcej informacji na stronach Jednostek Realizujących Projekt:

Jednostka Realizująca Projekt 1

Jednostka Realizująca Projekt 2

Jednostka Realizująca Projekt 3

Opracowano na podstawie: Kurier Raszyński