Studium jest dokumentem planistycznym, którego głównym celem jest określenie polityki rozwoju przestrzennego Gminy w jej granicach administracyjnych.