Gmina Raszyn zdobyła 5,4 mln zł na budowę ścieżek rowerowych ze środków europejskich. Nasz wniosek znalazł się na ostatecznej liście rankingowej ogłoszonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

W piątek 16 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca kolejny etap działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należy m.in. Gmina Raszyn. W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano w konkursie do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych. Planowane inwestycje to głównie budowa nowych, ale również modernizacja istniejących dróg rowerowych w Warszawie oraz 34 gminach sąsiadujących ze stolicą.

Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane. Charakterystyczne kolorowe rowery będą także elementem planowanych akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię.