Centrum Kultury Raszyn, Szkoła Podstawowa w Ładach i Centrum Sportu Raszyn zapraszają na na bezpłatne zajęcia 50+

gimnastyka - zajęcia wzmacniające kręgosłup, dno miednicy, zajęcia ruchowe i relaksacyjne, z wykorzystaniem przyrządów jak piłki i hantle.
basen - zajęcia wzmacniające kręgosłup w wodzie z elementami aerobiku.


Informujemy, że zapisy na zajęcia SPORT 50+ poprzez stronę strefazajec.pl zostały wstrzymane w zawiązku ze zmianą harmonogramów zajęć. O terminie wznowienia zapisów zostaną Państwo poinformowani. Szczegółowe informacje i zapisy od dnia 18.11 w Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30, tel. 22 720 19 08


 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja pn. „Wzmocnienie integracji społecznej poprzez program społeczny ,,Sport i Rekreacja 50+” w Gminie Raszyn” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach na operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice