Z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego wszystkim osobom, które współtworzą samorząd i budują naszą lokalną wspólnotę, pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom i radom sołeckim składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia planów, i zamierzeń oraz satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Przewodniczący Rady Gminy                    Wójt Gminy Raszyn

Dariusz Marcinkowski                            Andrzej Zaręba