Wójt Gminy Raszyn informuje o rozpoczęciu konsultacji „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2017”.

Konsultacje będą trwały w dniach 29 września 2017 r. – 16 października 2017 r.

Pliki do pobrania